Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφορά την ιστοσελίδα / πλατφόρμα Oensights (oensights.com) και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στο oensights.com.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η πλατφόρμα Oensights

Κατά την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Η μοναδική περίπτωση όπου σας ζητούμε προσωπικά στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούνται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον για πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας Oensights οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες, θα σας ζητηθούν επιπλέον οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Επωνυμία Εταιρείας
  • Ιδιότητα / Θέση

Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία του λογαριασμού πρόσβασης στην πλατφόρμα Οensights και όλες οι πληροφορίες αυτές καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του, η πλατφόρμα Oensights χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας να συνεχίσετε τη χρήση της πλατφόρμα μας και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της, συναινείτε στη χρήση των cookies. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πλατφόρμα μας κάνει χρήση των cookies και άλλων σχετικών τεχνολογιών μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική Cookies του oensights.com.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα Oensights χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη/εξυπηρέτησή σας. Δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κοινοποιούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Με τη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή και διάδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών μηνυμάτων και του newsletter. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter όποτε το επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωσητα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της πλατφόρμας Oensights για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

Επεξεργασία, χρήση και χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Η πλατφόρμα Oensights και το περιεχόμενο αυτής, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όπως ενδεικτικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, φωτογραφίες, γραφικά, διαδραστικές εφαρμογές, κείμενα κ.α. αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της πλατφόρμας Oensights με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αναπαραγωγή, ολική ή μερική, για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση, με ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι, με την ενέργεια αυτή, δεν θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας Oensights.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μονάχα για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Πρόσβαση στα δεδομένα σας
Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στο oensights.com.

Δικαίωμα διόρθωσης
Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στο oensights.com.

Δικαίωμα διαγραφής
Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στο oensights.com.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται διαθέσιμη στο oensights.com.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι όροι της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Oensights.